Türkiye'de Kozmetik Ürünlere Yönelik Yasa

Türkiye'de Kozmetik Ürünlere Yönelik Yasa

Avrupa Birliği'nde kozmetikler EC No: 1223/2009 düzenlemeleri kapsamındadır. Avrupa Birliği müktesebatına uygun olacak şekilde Türkiye bu yasayı harmonize ederek Kozmetik Yönetmeliği olarak yasallaştırmıştır. Bu yasa ve ekleri ile birlikte Kozmetik Yönetmeliğinin 12. maddesi gereğince bir kozmetik ürünün güvenli olması, insan sağlığını tehlikeye atmadığının kanıtlanması gerekmektedir. Bu amaçla kozmetik ürün üreticileri (ithalatçı ve marka sahipleri üretici olarak anılmaktadır) Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlendirmesine İlişkin Kılavuza uygun işlem yapmak zorundadır. Avrupa Birliği 76/78/EEC sayılı Konsey Direktifine göre "Kozmetik ürün" insan vücudunun dış yüzeyine (epidermis, saç, tırnak, dudak ve dış genital organ), ağız boşluğunun mukoz membranlarına ve dişlere uygulanmak üzere hazırlanmış olan temizleme, koku önleme, güzel koku verme, görünüşünü değiştirme amacıyla kullanılan herhangi br madde veya karışımı ifade eder.

Kozmetik ürün üreten ve satışını yapan ithalatçı veya iç piyasadaki firmaların ÜTS Sistemine kozmetik ürünlerinin kaydını gerçekleştirmeden önce Kozmetik Mevzuatı gereği sorumlu teknik eleman ile hizmetin gerektirdiği nitelikte personel istihdam etmek zorundadır. 5324 Sayılı Kozmetik Kanunu gereği hizmetin gerektirdiği nitelikte personeli istihdam etmeyen firmalara idari para cezası kesilir. İstihdamı gerekli olan bu personelin profesyonel yeterliğe ve gerekli tecrübeye sahip olması gerekmektedir.

Kimler Kozmetik Sorumlu Teknik Eleman olabilir?
Eczacı veya kozmetik alanında iki yıl fiilen çalışmış olduğunu belgelemek kaydıyla kimyager, biyokimyager, kimya mühendisi, biyolog veya mikrobiyolog sorumlu teknik eleman olarak görevlendirilebilir. Sorumlu teknik eleman, piyasaya arz edilecek ürünün kozmetik mevzuatı, iyi imalat uygulamaları ve ilgili diğer mevzuata uygunluğunun kontrolünden sorumludur.

Kozmetik Ürünlerin ÜTS Kaydı
Piyasaya arz edilen tüm kozmetik ürünlerin kaydının Sağlık Bakanlığı TİTCK ÜTS Sistemine kayıt edilmesi gerekmektedir. Kayıt yapılmayan ürünlerin tespiti halinde firmaya idari para cezası kesilir.

Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Onay Danışmanlık