Sağlık Beyanı İle Satışa Sunulan Ürünler Hakkında Yasa Çalışması

Sağlık Beyanı İle Satışa Sunulan Ürünler Hakkında Yasa Çalışması

Sağlık beyanı ile satışa sunulacak gıdalarla ilgili kuralların belirlenmesi ve takviye edici gıdaların sağlık beyanlarının incelenerek bu beyanların kullanımına izin verilmesi, izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile satışı yapılan tüm ürünlerin denetlenmesi, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerinin yapılması veya yaptırılması, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların reklam ve tanıtımlarının denetlenmesi ve aykırı olanların durdurulması ile ilgili usul ve esasların oluşturulması Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Herhangi bir ürün grubunun, ürünün veya ürünün bileşiminde bulunan öğelerin insan sağlığıyla ilişkisini belirten, ileri süren veya ima eden beyanlar sağlık beyanı olarak adlandırılmaktadır. Sağlık beyanlarının kullanımı tüketiciyi yanıltacak şekilde olamaz. Rekabet üstünlüğü yaratarak diğer benzer ürünlerin güvenirliği ve etkinliği konusunda şüphe oluşturamaz. İlaç gibi tanıtımı yapılamaz. Ürünün aşırı tüketimini destekleyecek şekilde olamaz. Doğruluğu kanıtlanmamış bilgiler sağlık beyanı olarak kullanılamaz. Yapılan basılı ve görsel tanıtımlarda Sağlık Bakanlığı’nın adı ve logosu kullanılamaz.

Takviye edici gıdalarda sağlık beyanı olabilmesi için beyan yapılan bir besin öğesinin veya diğer öğenin bir gıdada veya gıda grubunda bulunması gerekmektedir. Beyan koşulu porsiyona göre verilen sağlık beyanları ile ilgili değerlendirmede Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği esas alınır. Kurum tarafından sağlık beyanı kullanım izni verilmeyen hiçbir takviye edici gıda ve sağlık beyanı kullanım koşullarına uymayan hiçbir gıda piyasaya sunulamaz. Sağlık beyanı kullanım izni başvurusunda bulunulacak ürünler için ÜTS kaydının yapılması zorunludur. Bakanlıkça belirlenen bilgi ve belgeler ile Kuruma başvuruda bulunulur. Sağlık beyanlarının etiketinde, tanıtımında veya reklamında sağlık beyanı kullanılabilmesine Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca izin verilir. Kurum gıda ve takviye edici gıdaların etiketinde, tanıtımında veya reklamında kullanılacak sağlık beyanlarını inceler, bu beyanlara izin verir, izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetler, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapar veya yaptırır, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların reklam ve tanıtımlarını denetler ve aykırı olanların durdurulması ile ilgili usul ve esasları belirler.

Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Onay Danışmanlık